Skip to Content

A Vajai Általános Iskolás Gyermekekért Alapítvány

Alapítványunk

 "A Vajai Általános Iskolás Gyermekekért  Alapítvány"

Székhelye: Vaja, Leiningen út 1.
Képviselője: 
Az oktatás és szabadidős tevékenység színvonalának emelése, eredményessége érdekében az elmúlt évek során a szülők, önkormányzati képviselők felajánlásából, támogatásából táplálkozott.

Az alapítvány célja a vajai Molnár Mátyás  Általános Iskola javára:

1. Az oktatás anyagi, technikai feltételeinek javítása, műszaki, technikai berendezések beszerzése.

2. Tanulmányi és más versenyek, vetélkedők szervezéséhez támogatás, nyertesek díjazása.

3. Iskolai és más kulturális, szabadidős programok támogatása (erdei iskola, osztálykirándulás, tanulmányi kirándulások).

Az alapítvány nyitott minden magyar vagy külföldi természetes és jogi személy számára, akik egyetértenek céljaival, és azok megvalósulását pénzbeli, tárgyi adományokkal vagy bármilyen más módon segíteni kívánják.

Kérjük, támogassa diákjainkat adója 1 %-ával!

Alapítványunk adószáma: 18807754-1-15