Skip to Content

Intézményünk dolgozói

Kun Csabáné
igazgató, tanító
Agárdy Teréz igazgató-helyettes, matematika, kémia, fizika
Kovácsné Veres Ildikó igazgató-helyettes, tanító
   
Tantestület tagjai:  
Bak Beáta
tanító
Gábor Miklósné biológia, testnevelés
Gorzóné Szűcs Viola matematika, kémia, reál munkaközösség vezető
Groholy Pál Levente fizika, testnevelés
Halász Terézia tanító
Ilyésné Papp Edit
matematika, fizika, informatika, DÖK segítő nevelő
Jeneiné Major Enikő ének, magyar nyelv és irodalom
Katona Péter óraadó, technika és tervezés
Kovács Katalin tanító, fejlesztő pedagógus
Krupa Nikolett történelem, magyar nyelv és irodalom
Kun Ákosné Kiss Tamara tanító
Kun-Markovics Mónika tanító
Lőrinc Natália
tanító
Lukács Gabriella angol nyelv, magyar nyelv és irodalom, humán munkaközösség vezető
Mészáros Csilla magyar nyelv és irodalom, művelődésszervező
Mirolovics Ágnes tanító
Németh Katalin tanító, alsós munkaközösség vezető
Papp László angol nyelv, magyar nyelv és irodalom
Pető-Barna Judit tanító
Simon-Horváth Ágnes földrajz
Sipos Géza fizika, informatika
Sipos Tiborné tanító, alsós munkaközösség vezető
Szűcs-Sólyom Ildikó német nyelv, vizuális kultúra
Tarapcsák Stella Ivett
tanító
Telicska Mihály
testnevelés, informatika
Tóth Sarolta tanító
Tóth Zoltán magyar nyelv és irodalom
   
   
Könyvtáros:  
Tóth Helga
 
   
Iskolatitkár:
Estefánné Simon Andrea
 
 
Adminisztrátor:  
Tamásiné Kiss Edit   
   
Pedagógiai asszisztensek:  
 
 
Csókány Ildikó
 
Gálfi Tímea  
Szoboszlai Zsuzsanna
 
Kun Sándorné  
Magyarné Kapros Tímea